PENYUNTING : MASHITAH SULAIMAN , SITI NOR AZHANI MOHD TOHAR

ISBN :  9786297636153

HARGA: RM 40.00

TAHUN TERBITAN : 2024

JUM/ MUKASURAT : 269 M/S


Etika dan peradaban ialah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus Penghayatan Etika dan Peradaban. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Buku Penghayatan Etika dan Peradaban ini merupakan sinisiatif yang dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada pembaca tentang kepentingan penghayatan kepada nilai etika, akhlak dan keperibadian mulia ke arah pembinaan peradaban yang unggul. Pelbagai istilah, konsep dan isu berkaitan etika dan peradaban dibincangkan dalam buku ini yang memaparkan sebanyak Sembilan bab. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysa boleh dihuraikan dan difahami mengikut ‘’acuan Malaysia’’ berdasarkan susur masa evolusi sejarah tersebut. Perbincangan tentang etika dan peradan juga akan dibahaskan berdasarkan kepada tiga komponen penting iaitu sejarah, struktur social dan biografi. Selain itu, pengahyatan etika dan peradan juga akan dibahaskan secara umum berdasarkan kepada konteks akhlak Islam. Oleh itu, menghayati etika dan peradaban memberikan kefahaman kepada kita tentang adab, adat istiadat dan adat resam etnik serta masyarakat pelbagai di Malaysia yang telah diwarisi dari generasi terdahulu dan pada masa yang sama membangunkan sebuah peradan yang sejahtera pada masa hadapan.

PENGHAYATAN ETIKA DAN PERADABAN

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9786297636153
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM40.00