Penyusun :  Muhamad Rafiqi Hehsan

Harga : RM 58.00

ISBN: 9786297636023

Tahun terbitan : 2023

Muka Surat : 436 m/s


Buku ini adalah hasil pengumpulan fatwa-fatwa berkaitan perubatan yang telah dikeluarkan dan dirumuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) dan Jabatan Mufti Negeri-Negeri di Malaysia. Keperluan himpunan fatwa perubatan ini amat penting sebagai panduan umun khususnya kepada para pengamal perubatan dan asatizah, dalam menjawab persoalan-persoalan berkaitan isu-isu perubatan. Namun begitu, fatwa yang sedia ada tidak mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang wujud kerana konsep ilmu perubatan semasa yang sentiasa berkembang sesuai dengan peredaran zaman. Walau bagaimanapun fatwa semasa mungkin akan berubah seiring dengan perubahan arus perdana mengikut kesesuaian dan kondisi semasa. Penerbitan buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para ahli perubatan dan asatizah dalam menukilkan isu-isu yang timbul berkaitan bidang perubatan.

FATWA-FATWA PERUBATAN DI MALAYSIA

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9786297636023
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM58.00