• PEMBASMIAN KEMISKINAN BERDASARKAN MAQASID SYARIAH

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Muhammad Ridhwan Ab Aziz

Harga: RM30.00

ISBN: 978-967-440-309-6

Terbitan: 2016

Jum. Halaman: 120 m/s

Buku Pembasmian Kemiskinan Berdasarkan Maqasid Syariah menyediakan alternatif baharu kepada agensi pemberi bantuan, sama ada kerajaan mahupun swasta dalam membasmi kemiskinan di Malaysia. Pendekatan Maqasid Syariah dalam skim bantuan kemiskinan berdasarkan kepada lima prinsip maqasid, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mampu memberikan transformasi baharu dalam kaedah pembasmian kemiskinan.  Model strata Maqasid Syariah dalam skim bantuan kemiskinan diperkenalkan untuk diaplikasikan oleh agensi pemberi bantuan dalam menyelaraskan skim bantuan kemiskinan yang disediakan. Penulisan buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan kepada agensi-agensi yang terlibat, pihak kerajaan dan swasta dalam pengurusan skim bantuan kemiskinan serta memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia.

Azman Ab Rahman merupakan pensyarah kanan dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau bergiat aktif dalam penyelidikan dan penulisan, khususnya dalam bidang zakat dan fiqh kontemporari, selain penglibatan dalam pembentangan kertas kerja sama ada di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.

Muhammad Ridhwan Ab. Aziz merupakan pensyarah kanan dalam bidang perbankan Islam di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau banyak membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta aktif dalam penulisan artikel jurnal dan penerbitan buku.  

PEMBASMIAN KEMISKINAN BERDASARKAN MAQASID SYARIAH

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-309-6
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM30.00


Produk Berkaitan

MENYINGKAP SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKROBATIK MOTOSIKAL WIRA MERAH KOR POLIS TENTERA DIRAJA

MENYINGKAP SEJARAH DAN PERKEMBANGAN AKROBATIK MOTOSIKAL WIRA MERAH KOR POLIS TENTERA DIRAJA

Mejar Mohd Juraimy Hj. Kadir ISBN : 978-967-5295-76-8 2011 RM 22.00 Buku ini meru..

RM22.00

PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GHAZALI

PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-GHAZALI

978-967-0393-25-4 Mohd Rumaizuddin Ghazali 2012 “Shaykh Muhammad al-Ghazali mer..

RM25.00

AMANAT TAHUN 2014

AMANAT TAHUN 2014

Penulis: Asma Ismail Harga: RM 10.00 ISBN: 978-967-440-081-1 Ter..

RM10.00

PELAJAR CEMERLANG DI UNIVERSITI BERASASKAN NAQLI DAN AQLI

PELAJAR CEMERLANG DI UNIVERSITI BERASASKAN NAQLI DAN AQLI

Penulis: Mohd Faisol Ibrahim Harga: RM 28.00 ISBN: 978-967-440-291-4 Terbitan: 2016 ..

RM28.00

MALAYSIA'S LEADING CAREER OPPORTUNITIES IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

MALAYSIA'S LEADING CAREER OPPORTUNITIES IN MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

Author: Mohd Yahya Bin Mohamed Ariffin  I  Noor Ismawati Binti Jaafar Price: RM32.0..

RM32.00

BUDAYA INDAH ISLAM DI SERATA DUNIA

BUDAYA INDAH ISLAM DI SERATA DUNIA

Penulis: Siti Suriani Othman  I  Dini Farhana Baharudin  I  Khairunneezam Moh..

RM35.00

MASJID DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI BANDAR DAN LUAR BANDAR

MASJID DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI BANDAR DAN LUAR BANDAR

Penulis: Mahazan Abdul Mutalib  I  Azman Ab Rahman  I  Wan Mohd Fazrul Azdi W..

RM38.00

KUMPULAN PANTUN USIM WARISAN SENI BUDAYA MELAYU

KUMPULAN PANTUN USIM WARISAN SENI BUDAYA MELAYU

Penulis: Harizah Mohd Yusof, Mohammad Haji Alias, Nur Syahrina Rahim, Siti Rubaini Mat, Nor ..

RM30.00

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

Penulis: Chamil Wariya, Mohd Yahya Mohamed Ariffin Harga: RM 38.00 ISBN: 9..

RM38.00

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Penulis: Sadeq Dowelnor Abdel Qader, Setiawan Gunardi Harga: RM 25.00 ISBN:&nbs..

RM25.00