• AL-ABQARI VOL. 5

ISSN: 2232-0431

Tahun: 2015

Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal berwasit berasaskan ilmu-ilmu Islam yang diterbitkan sekali setahun oleh Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia. Objektif utama penerbitannya ialah untuk mewujudkan saluran kepada ahli akademik dan penyelidik untuk berkongsi dapatan kajian dan idea baru yang menyumbang kepada pembangunan ummah dari sudut teori dan amali. Skop jurnal ini meliputi bidang Dakwah dan Pengurusan Islam, Akidah dan Kajian Agama, Komunikasi dan Kaunseling.

The Abqari Journal is a refereed academic journal published annually by the Faculty of Leadership and Management, Islamic Science University of Malaysia. The main objective of its publication is to become a platform for academicians and researchers to share their findings and new ideas for the development of Muslim Ummah theoretically and practically. The scopes of this journal are on Dakwah and Islamic Management, Theology and Religious Studies, Communication and Counseling.

AL-ABQARI VOL. 5

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 2232-0431
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM35.00


Produk Berkaitan

AL-ABQARI

AL-ABQARI

ISSN: 2232-0431 VOL 1, 2011 ..

RM35.00

AL-ABQARI VOL. 2

AL-ABQARI VOL. 2

ISSN: 2232-0431 Tahun: 2012 Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal berwasit berasaskan ilmu-i..

RM35.00

AL-ABQARI VOL. 3

AL-ABQARI VOL. 3

ISSN: 2232-0431 Tahun: 2013 Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal berwasit berasaska..

RM35.00

AL-ABQARI VOL. 4

AL-ABQARI VOL. 4

ISSN: 2232-0431 Tahun: 2014 Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal berwasit berasaskan ilmu-i..

RM35.00

AL-ABQARI VOL. 6

AL-ABQARI VOL. 6

ISSN: 2232-0431 Tahun: 2015 Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal berwasit ..

RM35.00

AL-ABQARI VOL. 7

AL-ABQARI VOL. 7

ISSN: 2232-0431 Tahun: 2016 Jurnal Abqari adalah sebuah jurnal..

RM35.00