• AKIDAH TAUHID IBN TAYMIYYAH

Penulis: Amal Fathullah Zarkasyi

Harga: RM 30.00

ISBN: 978-967-440-088-0

Terbitan: 2014

Jum. Halaman: 227 m/s

Buku ini membincangkan berkenaan tokoh yang amat terkenal dalam gerakan pembaharuan ilmu bukan sahaja di dunia Arab, malah juga di dunia Islam yang lain. Ikhtiar Syeikhul Islam Ibnu Taymiyyah  dalam meletakkan manhaj (konsep) baharu akidah Islam merupakan salah satu ikhtiar pembaharuan untuk memperkukuhkan projek besar sistem pembangunan Islam; sebuah projek besar yang dibangunkan atas dasar prinsip-prinsip tajdid dan ishlah (reformasi) multi aspek.   Dalam situasi pemikiran dunia Islam yang dikuasai oleh para Falasifah dan Mutakallimun dengan konsep tauhidnya yang lebih bersifat falsafah daripada pandangan,  Ibn Taymiyyah bangkit dengan mengkritik konsep mereka dan menganjurkan konsep tauhid baru yang sememangnya berbeza daripada konsep mereka yang selalu berorientasikan kepada ajaran al-Quran dan al-Hadith.  Satu penerokaan dan perbahasan yang menarik untuk dibaca oleh semua lapisan masyarakat.

AMAL FATHULLAH ZARKASYI, dilahirkan di Ponorogo, pada tahun 1949, merupakan pensyarah Institut Studi Islam Darussalam, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, dalam bidang Akidah, Ilmu Kalam, Tasawuf dan Filsafat Islam.

Pada tahun 1973, beliau memperoleh Sarjana Muda dari Institut Pendidikan Darussalam Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Gelaran Sarjana pula diperoleh daripada Fakulti Usuluddin dalam bidang Perbandingan Agama, IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 1978. Kemudian, gelaran MA diperoleh daripada Fakulti Darul Ulum Universiti Cairo, Mesir jurusan Filsafat Islam pada tahun 1987. Mempunyai Ph.D dalam bidang Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2006. Kini, beliau menjawat jawatan sebagai Pembantu Rektor IV ISID pada tahun 2006 sehingga sekarang. Beliau adalah anggota Tim Diknas dalam penyetaraan Madrasah KMI bersama SMU pada tahun 2001-2005.

Antara buku-buku tulisan beliau ialah: Theology Hindu Dharma dan Islam (1996), Manhaj al-Bahth al-Falsafi (1997), 'Ilmu Kalam (1998), al-Salaf wa al-Salafiyyah fi al-Fikr al-Islami (2002), Nazariyah al-Fana 'inda Abi Yazid al-Bustami (2003), al-Ittijah al-Salafi fi al-Fikr al-Islami al-Hadith bi Indonesiya (2006).

AKIDAH TAUHID IBN TAYMIYYAH

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674400880
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM30.00


Produk Berkaitan

Beberapa Isu dalam Pemikiran Islam

Beberapa Isu dalam Pemikiran Islam

ISBN: 978-983-2953-43-1 Tahun: 2007 Penulis: SYAMSUL BAHRI ANDI GALIGO Menentukan isu unt..

RM30.00

AGAMA-AGAMA DI DUNIA

AGAMA-AGAMA DI DUNIA

  Penulis:  MOHD ROSMIZI ABD RAHMAN WAN MOHD FAZRUL AZDI WAN RAZA..

RM39.00

BICARA ISLAM

BICARA ISLAM

ISBN: 983-187-517-1 Tahun: 2005 Penulis:  YUSERI AHMAD ALI YAAKUB MATONDAN..

RM26.00

KEENGGANAN MEMBAYAR ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF SYARAK DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA

KEENGGANAN MEMBAYAR ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF SYARAK DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA

978-967-5295-66-9 AZMAN AB RAHMAN AMIRUDDIN MOHD SOBALI SYED MOHD NAJIB SYED OMAR ..

RM30.00

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN: DAKWAH, MEDIA DAN ILMU

KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN: DAKWAH, MEDIA DAN ILMU

978-967-0393-11-7 ZULKIPLE ABD. GHANI ROSLIZAWATI MOHD. RAMLY MOHD. RUSHDAN MOHD. JAI..

RM40.00

AL-ABQARI

AL-ABQARI

ISSN: 2232-0431 VOL 1, 2011 ..

RM35.00

KEMAHIRAN BERFIKIR MENERUSI PEMBELAJARAN ILMU TAJWID

KEMAHIRAN BERFIKIR MENERUSI PEMBELAJARAN ILMU TAJWID

Penulis: Hamza Abed Al-Karem Hammad  I  Muhammad Hafiz Saleh Harga: RM 35.00 IS..

RM35.00

KES-KES FARAID KHAS - Huraian dan Penyelesaian

KES-KES FARAID KHAS - Huraian dan Penyelesaian

Penulis: Zahari Mahad Musa   I   Jasni Sulong Harga: RM 28.00 ISBN: 9..

RM28.00

SYURUT WA-ADAB AL-MUFTI WAL-MUSTAFTI

SYURUT WA-ADAB AL-MUFTI WAL-MUSTAFTI

Penulis: Hassan Mohamad Almarzouki Harga: RM 22.00 ISBN: 978-967-440-105-4..

RM22.00

PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT PERINGKAT NASIONAL 2015 ~ Isu dan Cabaran

PROSIDING SEMINAR PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT PERINGKAT NASIONAL 2015 ~ Isu dan Cabaran

Editor: Ishak Mohamad Harga: RM 30.00 ISBN: 978-967-0763-05-7 Terbitan: 2016 Jum...

RM30.00

MODUL LIQA' 1

MODUL LIQA' 1

Penulis: Hassan Basri Awang Mat Dahan | Khairul Anuar Mohamad | Noor Najihan | Mohamad Zaharuddin..

RM15.00

QANUN AL- ISBAT FI AL- ISLAM

QANUN AL- ISBAT FI AL- ISLAM

Penulis: Amir Husin Mohd Nor, Munir Ali Abdur Rab Al- Qabati, Wan Abd Fattah Wan Ismail ..

RM36.00

PERADABAN ISLAM DI ASIA ISU SEJARAH, PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

PERADABAN ISLAM DI ASIA ISU SEJARAH, PENDIDIKAN DAN SAINS SOSIAL

Penulis:  Nurulwahidah Fauzi, Wan Nur Amirah Wan Mohd Sabri Harga: RM 35.00 ISB..

RM35.00

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

Penulis: Chamil Wariya, Mohd Yahya Mohamed Ariffin Harga: RM 38.00 ISBN: 9..

RM38.00

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Penulis: Sadeq Dowelnor Abdel Qader, Setiawan Gunardi Harga: RM 25.00 ISBN:&nbs..

RM25.00