• ASAS METODOLOGI PENYELIDIKAN PRAKTIKAL

Author : Yuslina Mohamed / Bhasah Abu Bakar / Fariza Puteh Behak / Ramiaida Darmi

Pages : 295 pages

Metodologi penyelidikan ialah satubidang ilmu asas yang perlu dipelajari oleh para penyelidik sebelum menjalankan sesuatu penyelidikan. Helaian buku ini akan menyentuh secara menyeluruh mengenai metodologi penyelidikan praktikal yang berpusatkan kepada penyelidikan kuantitaif dengan menggunakan perisian pakej statistik sains sosial (SPSS). Buku ini juga memberi pejelasan terperinci kepada elemen-elemen penyelidikan yang penting seperti instrumensasi dan jenis-jenisnya; proses dan teknik pensampelan; analisis data; dan aplikasi penyelidikan tinjauan dalam pendidikan. Elemen-elemen ini bertujuan membantu penyelidik semasa menjalani penyelidikan.  

ASAS METODOLOGI PENYELIDIKAN PRAKTIKAL

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674404154
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM38.00