Penulis : Fadhlan Mohd Othman I Ahamad Asmadi Sakat I Latifah Abdul Majid I Najah Nadirah Amran I Mohd Arif Nazri

Harga : RM 36.00

ISBN: 978-967-0001-09-8

Tahun terbitan : 2022

Muka surat : 103 m/s


Buku ini merupakan pendedahan pencarian sumber hadis daripada kitab turath secara praktikal dengan menggunakan buku versi Portable Document Format (PDF). Buku ini meletakkan perbahasan berkenaan autentisiti penggunaan buku versi PDF. Ia juga menerangkan langkah-langkah melakukan takhrij hadis berdasarkan lima daripada enam kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama; iaitu takhrij menerusi nama perawi teratas dalam sanad, takhrij melalui lafaz pertama dalam matan hadis, takhrij melalui lafaz dalam matan hadis, takhrij melalui topik matan hadis dan takhrij melalui sifat pada sanad atau matan.

PRAKTIKAL TAKHRIJ HADIS SEMAKAN SUMBER & STATUS

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789670001098
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM36.00