Penulis :  Azman Ab Rahman  I  Nurul Nadia Nozlan  I  Norakyairee Mohd Raus

Harga : RM 26.00

ISBN: 978-967-440-958-6

Terbitan : 2021

Jumlah M/surat : 155


Buku ini memfokuskan perbincangan tentang norma baharu Pendidikan Islam dalam Pendidikan Khas bagi pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) di Malaysia sewaktu pandemik COVID-19. Ia membincangkan tentang bagaimana para pendidik dan pelajar OKU meneruskan kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) mereka sewaktu COVID-19 di samping kekangan ketidakupayaan yang dialami oleh para pelajar OKU. Diskusi berkaitan cabaran dan halangan tersebut tidak menumpukan hanya satu jenis OKU sahaja bahkan perbincangan pelbagai seperti dalam kalangan OKU Penglihatan, OKU Pendengaran dan Palsi Serebrum. Dalam mendepani norma baharu PdP Pendidikan Islam yang dijalankan secara dalam talian, buku ini turut menyentuh cadangan atau penambahbaikan serta inisiatif yang dilakukan oleh para guru dan pelajar OKU dalam mendepani cabaran yang dihadapi. Secara kesimpulan, setiap bab membincangkan tentang isu-isu yang tersendiri dan dibincangkan secara informatif bagi mengulas permasalahan yang timbul serta difahami oleh para pembaca. Diharapkan buku ini dapat dijadikan panduan kepada masyarakat, khususnya agensi-agensi kerajaan dan swasta yang bertanggungjawab atau mempunyai peranan dalam memperkasakan institusi pendidikan di Malaysia terutama Pendidikan Khas bagi pelajar OKU dalam mendepani cabaran pedagogi PdP norma baharu pada masa akan datang.

NORMA BAHARU PENDIDIKAN ISLAM DALAM PENDIDIKAN KHAS ERA COVID-19 ISU, CABARAN & PENYELESAIAN

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674409586
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM26.00