Penulis : Azman Ab Rahman, Zahari Mahad Musa , Irwan Mohd Subri , Hasnizam Hashim , Syed Mohd Najib Syed Omar

Harga: RM 26.00

ISBN: 978-967-440-743-8

Terbitan: 2020 

Jum. Halaman: 141 m/s


Peningkatan jumlah institusi dan individu sebagai ejen kutipan zakat di Malaysia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kadar kutipan zakat mengikut negeri di samping memudahkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat. Walau bagaimanapun, timbul konflik berkaitan dengan kutipan zakat di negeri lain atau merentasi sempadan negeri yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Atas senario ini, buku Kutipan Zakat antara Sempadan Negeri: Isu Perundangan Syariah memaparkan isu mengutip zakat di luar sempadan negeri serta implikasi-implikasi yang timbul akibat daripada tindakan tersebut. Beberapa kaedah dicadangkan bagi menangani permasalahan pengutipan zakat antara sempadan negeri oleh amil zakat sama ada amil yang bertauliah ataupun tidak. Diharapkan penerbitan buku ini dapat menjadi rujukan dan panduan kepada institusi-institusi zakat di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri, amil yang dilantik  dan pembayar zakat tentang kedudukan hukum pengutipan zakat di luar bidang kuasa negeri serta kesannya dari aspek perundangan syariah di Malaysia.    

KUTIPAN ZAKAT ANTARA SEMPADAN NEGERI ISU PERUNDANGAN SYARIAH

  • Kod Produk: 9789674407438
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM26.00