• INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI DALAM DISIPLIN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Adzidah Yaakob, Abidah Abdul Ghafar, Yasmin Hanani Mohd Safian


Buku ini membincangkan pelbagai topik semasa yang menarik dan mampu merungkai permasalahan serta membicarakan pelbagai topik yang memfokuskan perbincangan integrasi ilmu Naqli dan Aqli dalam disiplin Syariah dan Undang-undang. Antara tema yang terdapat dalam buku ini ialah ibadat, muamalat, tafsir, pentadbiran fatwa, dakwah dan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran. Selain memperluaskan bahan bacaan dalam disiplin syariah dan undang-undang, buku ini juga bertujuan merealisasikan hasrat USIM dalam mengembangkan dan mengukuhkan integrasi Naqli dan Ali. Integrasi ilmu Naqli dan Aqli dapat memberi pemahaman dan penghayatan kepada para pembaca mengenai kepentingan asas ilmu yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunah.

INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI DALAM DISIPLIN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-573-7
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM40.00