• INTEGRASI NAQLI AQLI - SOROTAN KURSUS-KURSUS BAHASA ARAB : PROGRAM SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI

Wan Azura Wan Ahmad, Lubna Abd Rahman, Hishomuddin Ahmad


Buku ini merupakan hasil manifestasi perlaksanaaan konsep Naqli Aqli dalam kursus-kursus bahasa Arab dalam Program Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi (SMBAK). Kursus-kursus ini merupakan teras pengajian bahasa Arab yang diadun secara kolektif untuk mencapai visi dan misi yang telah digariskan oleh Universiti Sains Islam Malaysia. Dalam konteks pengajian bahasa Arab, buku ini mencakupi kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam tiga bidang ilmu utama, iaitu; linguistik, sastera dan pengajaran bahasa Arab untuk tujuan khas. Hasil penerapan konsep integrasi Naqli Aqli dalam kursus-kursus tersebut menjadikan program akademik ini mempunyai keunikan tersendiri.

INTEGRASI NAQLI AQLI - SOROTAN KURSUS-KURSUS BAHASA ARAB : PROGRAM SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674405625
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM35.00