• KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA PERSPEKTIF PENTADBIR UNIVERSITI

Razali Othman, Khasiah Zakaria, Azlin Abd Jamil, Hafizah Marzuki


Buku ini diterbitkan sebagai usaha pentadir universiti untuk mengulas dan menterjemahkan isu kepimpinan dalam kalangan pentadbir universiti awam. Kemampuan pentadbir dalam melaksanakan tugasan rutin tidak menghalang daya keintelektualan dalam berkongsi amalan terbaik mereka dalam aspek pentadbiran yang rencam. Isi-isu yang diketengahkan merupakan perkongsian para pentadbir dalam merangka strategi bagi memastikan visi dan misi universiti tercapai terutama dalam suasana universiti yang penuh cabaran. Terdapat sebanyak 21 bab ditulias berdasarkan tema pentadbiran iaitu persatuan, hubungan industri, media, sumber manudia, penyelidikan, perpustakaan dan fasiliti. Penulisan buku ini amat sesuai dijadikan buku rujukan kepada pentadbir Institusi Pendidikan Tinggi bagi mendalami cabaran dan skop tadbir urus organisasi.

KEPIMPINAN PENDIDIKAN TINGGI DI MALAYSIA PERSPEKTIF PENTADBIR UNIVERSITI

  • Kod Produk: 978-967-440-522-9
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM45.00