• AL-MIZAN : KONSEP, PRINSIP & APLIKASINYA BAGI KELESTARIAN UMMAH

Azman Ab Rahman, Mahazan Abd Mutalib


Keseimbangan dan keadilan dilihat sebagai elemen-elemen penting yang sentiasa wujud dalam setiap pesyariatan yang ditetapkan oleh Allah di muka bumi ini. Terdapat banyak petunjuk daripada al-Quran mahupun hadis yang menegaskan kepentingan mencari kseimbangan dan keadilan dalam setiap perkara yang dilakukan. Buku ini ditulis untuk membincangkan dan memperkenalkan Al-Mizan dari sudut konsep, prinsip dan aplikasinya bagi menjamin kesejahteraan manusia keseluruhannya. Al-Mizan juga amat berkait rapat dengan penjagaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta yang dapat difahami melalui ilmu Maqasid Syariah. Kelima-lima tunjang Maqasid Syariah ini perlu diseimbangkan penjagaannya secara adil tanpa mengabaikan aspek-aspek lain yang dinyatakan.

AL-MIZAN : KONSEP, PRINSIP & APLIKASINYA BAGI KELESTARIAN UMMAH

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-965-440-534-2
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM32.00