• PENGANTAR PENGAJIAN HADIS

Mohd Yusuf Ismail, Amiruddin Mohd Sobali, Zulhilmi Mohamed Nor


Modul Pengantar Pengajian Hadis disediakan agar pelajar dapat menimba pengetahuan asas yang mencakupi aspek-aspek penting dalam pengajian hadis. Selain itu, modul ini menjelaskan tajuk-tajuk asas dalam pengajian hadis yang merangkumi istilah-istilah asas, kitab rujukan dan metode ulama dalam karya mereka. Di samping itu, penekanan terhadap kaedah takhrij al-Hadith dan kaedah memahami hadis dengan baik turut didedahkan untuk memberikan kemahiran asas berinteraksi dengan hadis nabawi.

PENGANTAR PENGAJIAN HADIS

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-525-0
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM34.00