• PEMBINAAN RUMAH KEDIAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Penulis:  Azman Ab Rahman, Zahari Mahad Musa

Harga: RM 35.00

ISBN: 978-967-440-344-7

Terbitan: 2017

Jumlah Halaman: 158m/s

Pembinaan sesebuah rumah kediaman perlu dilihat daripada pelbagai sudut agar dapat memenuhi keperluan hidup serta mematuhi kehendak Syarak. Buku “Pembinaan Rumah Kediaman Menurut Perspektif Islam” merupakan sebuah penulisan ilmiah yang menyediakan panduan pembinaan rumah kediaman melalui pendekatan Islam dan teknologi kejuruteraan. Buku ini adalah usaha murni yang dilakukan oleh pensyarah USIM khususnya dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Syariah dan Undang-undang serta Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dalam menerapkan integrasi ilmu naqli dan aqli dalam pembinaan rumah kediaman.

Penerangan mengenai prinsip rumah kediaman dalam Islam dan ciri-ciri yang ada turut dikupas dengan terperinci seperti aspek keselamatan, privasi, pencahayaan dan sebagainya. Penjelasan berkaitan aspek-aspek tersebut disinergikan antara pandangan Islam melalui al-Quran dan hadis serta pendekatan teknologi kejuruteraan. Hasil integrasi antara ilmu naqli dan aqli yang diterjemahkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi panduan dan rujukan kepada semua pihak terutamanya mereka yang bergiat secara langsung dalam sektor pembangunan dan pembinaan rumah kediaman di Malaysia khususnya dan di dunia amnya.

PEMBINAAN RUMAH KEDIAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674403447
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM35.00


Produk Berkaitan

Beberapa Isu dalam Pemikiran Islam

Beberapa Isu dalam Pemikiran Islam

ISBN: 978-983-2953-43-1 Tahun: 2007 Penulis: SYAMSUL BAHRI ANDI GALIGO Menentukan isu unt..

RM30.00

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ~ Mengikut Al-Quran dan Hadis

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ~ Mengikut Al-Quran dan Hadis

Penulis: Prof. Madya Dr. Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi Harga: RM 25.00 ISBN: 978-967-44..

RM25.00

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN DAN HADIS (EDISI KEDUA)

AMALAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN DAN HADIS (EDISI KEDUA)

Penulis: Ilhaamie Abdul Ghani Azmi Harga: RM 30.00 ISBN: 978-967-440-265-5 Terbitan: ..

RM30.00

KUMPULAN PANTUN USIM WARISAN SENI BUDAYA MELAYU

KUMPULAN PANTUN USIM WARISAN SENI BUDAYA MELAYU

Penulis: Harizah Mohd Yusof, Mohammad Haji Alias, Nur Syahrina Rahim, Siti Rubaini Mat, Nor ..

RM30.00

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

Penulis: Chamil Wariya, Mohd Yahya Mohamed Ariffin Harga: RM 38.00 ISBN: 9..

RM38.00

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Penulis: Sadeq Dowelnor Abdel Qader, Setiawan Gunardi Harga: RM 25.00 ISBN:&nbs..

RM25.00