WE ACCEPT

 
Shopping Cart
0 items
 

AKIDAH AHL-SUNNAH WA AL-JAMAAH DI MALAYSIA : CABARAN DAN ISU KONTEMPORARI

AKIDAH AHL-SUNNAH WA AL-JAMAAH DI MALAYSIA : CABARAN DAN ISU KONTEMPORARI
Click to enlarge
Price: RM28.00
Availability: Out Of Stock
ISBN: 9789670393605
Penerbit: Penerbit USIM
Average Rating: Not Rated

Editors: Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali  I  Mohamad Nasrin Mohamad Nasir  I  Muhammad Yusuf Khalid  I  Mohd Rushdan Mohd Jailani

Price: RM 28.00

ISBN: 978-967-0393-60-5

Published: 2012

Total Pages : 189 m/s

Buku ini adalah himpunan beberapa artikel ilmiah terpilih yang telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2011 (SIGMA 2011) yang bertempat di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai pada hari Sabtu, 10 Disember 2011 bersamaan 14 Muharram 1433 Hijrah. Terdapat 12 tajuk istimewa yang telah dimuatkan dalam buku ini yang merangkumi perbahasan berkenaan sejarah, metodologi dan isu-isu semasa yang berkaitan perkembangan Akidah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah di Malaysia seperti cabaran gerakan Kristianisasi, feminisme, fahaman pluralisme agama, isu ayat mutashabihat, toleransi antara agama dan pelbagai cabaran lain. Para penulis artikel ilmiah ini merupakan para sarjana tempatan dan antarabangsa, daripada pelbagai IPTA dan IPTS yang aktif dalam dunia akademik, khususnya dalam bidang Usuluddin, Falsafah, Tasawwuf, Perbandingan Agama dan Dakwah. Buku ini sangat sesuai untuk dijadikan rujukan dan panduan berkenaan Akidah Ahl Al-Sunnah wa Al-Jamaah di Malaysia bagi golongan akademik dan juga masyarakat awam.

Write Review
Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below:

There are no additional images for this product.