WE ACCEPT

 
Shopping Cart
0 items
 

JALAN MENUJU ALLAH

JALAN MENUJU ALLAH
Click to enlarge
Price: RM26.00
Availability: In Stock
ISBN: 978-967-0393-41-4
Penerbit: Penerbit USIM
Average Rating: Not Rated

Author: Syamsul Bahri Andi Galigo

Price: RM 26.00

ISBN: 978-967-0393-41-4

Published: 2012

Total Pages: 157 m/s

Risalah “al-Nafhah al-Sailaniyyah” merupakan turas tasawuf yang masyhur di Nusantara. Ia ditulis oleh Syeikh Yusuf al-Taj, ulama Makassar yang cukup terkenal di Alam Melayu. Risalah ini bertujuan untuk memberi penjelasan kepada umat Islam tentang kedudukan ilmu tasawuf dalam Islam, termasuk cara melakukan suluk, mendekatkan diri (taqarub) kepada Allah melalui ibadah dan zikrullah. Buku ini boleh dianggap sebagai pembuka tabir untuk lebih mengenali lagi kedudukan ilmu tasawuf sebagai bahagian yang tidak dipisahkan dengan ilmu-ilmu Islam yang lain seperti ilmu fikah dan juga ilmu tauhid. Penerbitan buku ini dapat menjelaskan  kefahaman terhadap kekeliruan yang boleh menghakis citra ilmu tasawuf sebagai ilmu fardu ‘ain dalam membangunkan kefahaman Islam umat Islam.

SYAMSUL BAHRI ANDI GALIGO, Profesor Madya di USIM, berkelulusan al-Aliyah di Universiti Azhar, MA di Universiti Cairo dan Doktor Falsafah di UKM. Beliau banyak menyelidik tentang akidah, dakwah dan tasawuf. Sekarang beliau bertugas sebagai penyelidik utama di Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) Brunei Darussalam. Antara karya tulisannya ialah: Dirasat fi al-fikr al-Islami al-mua’asir, Muhadarat fi al-‘aqidah al-Islamiyah, Muhadarat fi adab al-Ikhtilaf, Kunci Memahami Ilmu Tasawuf dan Isu-isu Pemikiran Islam.

Write Review
Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad            Good

Enter the code in the box below:

There are no additional images for this product.