• MADKHAL ILA ILMIL KALAM - TAMHID WA MANHAJ

ISBN 978-967-5295-79-9

2011

Buku ini membincangkan tentang kemunculan dan perkembangan aliran-aliran ilmu kalam atau biasa disebut sebagai aliran teologi islam.

Ilmu kalam disebut juga ilmu usuluddin dan ilmu ini membicarakan tentang wujud Tuhan (Allah, sifat-sifat Tuhan yang mesti ada pada-Nya, sifat-sifat yang tidak ada pada-Nya dan sifat yang mungkin ada pada-Nya dan membicarakan tentang rasul-rasul Tuhan, untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang mesti ada padanya dan sifat-sifat yang mungkin terdapat padanya.

Dalam mengkaji dan membahas materi ilmu kalam ini terdapat berbagai macam cara  memahaminya di kalangan umat Islam. Dan pemahaman yang lahir dari suatu cara memahami materi ilmu kalam ini dalam bahasa Arab dikenali dengan istilah: (firqah) yang jamaknya (firaq). Firqah dalam bahasa Melayu disebut aliran, dan  aliran-aliran dalam ilmu kalam dalam bahasa Arab dinamakan : al-firaq al-Islamiyah. Oleh karena itu penulis menamakan tajuk buku ini dengan nama NASY’AT AL-FIRAQ AL-ISLAMIAH WA TATHAWWURUHA.

Adapun aliran-aliran yang terdapat dalam pembahasan buku ini adalah: aliran-aliran Syi’ah (Zaidiyah, Imamiyah, Isma’iliah), Sunni (Asy’ariah, Maturidiyah), Ibadhiyah, Mu’tazila, Dhahiriyah.

MADKHAL ILA ILMIL KALAM - TAMHID WA MANHAJ

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789675295799
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM35.00


Produk Berkaitan

DAKWAH DALAM ERA SIBER DI MALAYSIA

DAKWAH DALAM ERA SIBER DI MALAYSIA

ISBN: 978-967-5295-40-9 Tahun: 2010 Penulis: ZULKIPLE ABD GHANI Snopsis: ..

RM30.00

MEMBANGUN PEMIKIRAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ZAMAN

MEMBANGUN PEMIKIRAN ISLAM DALAM MENGHADAPI CABARAN ZAMAN

ISBN: 978-967-5295-59-1 Tahun: 2011 Penulis: MOHD RUMAIZUDDIN GHAZALI ..

RM38.00

THE MODERN STUDY OF RLIGION: A PRELIMINARY SURVEY ON CLIFFORD GEERTZ

THE MODERN STUDY OF RLIGION: A PRELIMINARY SURVEY ON CLIFFORD GEERTZ

ISBN: 978-967-5295-15-7 Tahun: 2009 Penulis: Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali Sinopsis: ..

RM25.00

SAINS ISLAM MERENTASI ZAMAN

SAINS ISLAM MERENTASI ZAMAN

ISBN: 978-983-2950-94-3 Tahun: 2006 Penulis:  NIK SALIDA SUHAILA BINTI NIK SALEH..

RM30.00

KAJIAN SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 1

KAJIAN SYARIAH & UNDANG-UNDANG SIRI 1

ISBN: 983-41007-7-9 Tahun: 2005 Penulis: Irwan Mohd Subri Md. Yunus Abd Aziz Abi..

RM24.00

MARWIYAT WAHAB BIN MUNABBAH FI TAFSIR AL-TABARI : DIRASAH NAQDIAH

MARWIYAT WAHAB BIN MUNABBAH FI TAFSIR AL-TABARI : DIRASAH NAQDIAH

  ISBN: 978-967-0393-30-8 Tahun: 2012 Penulis: Irshadul Haq Abdullah Thi..

RM35.00

AL-MAZAHIB AL-AQA'DIYAH AL-ISLAMIYAH: NASYA'ATUHA, WATUTOWIRUHA, WAQADHAYAHA

AL-MAZAHIB AL-AQA'DIYAH AL-ISLAMIYAH: NASYA'ATUHA, WATUTOWIRUHA, WAQADHAYAHA

Author: Marjuni  I  Kamal al-Din Nur al-Din Price: RM 65.00 ISBN:&nbs..

RM40.00

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

Penulis: Chamil Wariya, Mohd Yahya Mohamed Ariffin Harga: RM 38.00 ISBN: 9..

RM38.00

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Penulis: Sadeq Dowelnor Abdel Qader, Setiawan Gunardi Harga: RM 25.00 ISBN:&nbs..

RM25.00