Penulis : Mohd Radhi Ibrahim

Harga : RM 50.00

ISBN: 978-967-440-976-0

Tahun terbitan : 2022

Muka surat : 161 m/s


Integrasi  ilmu  ialah  sebahagian  daripada  perbincangan  dalam  epistemologi  yang merupakan salah satu cabang dalam falsafah. Penulisan ini menjelaskan konsep  integrasi  ilmu  secara  komprehensif  menurut  epistemologi  Islam.  Penulis  cuba  untuk  mengemukakan  pentafsiran  yang  menzahirkan  bahawa  integrasi  ilmu  berpotensi  untuk  menawarkan  penyelesaian  yang  menyeluruh  terhadap  permasalahan  umat  Islam  semasa  meliputi  isu  kemunduran  sains  dan teknologi, perpecahan dalaman serta kurangnya pengamalan nilai Islam dalam   kalangan   penganutnya.   Penulisan   ini   juga   turut   mengemukakan   cadangan pengharmonian berkenaan konsep sains Islam yang sering menjadi perdebatan dalam kalangan ilmuwan semasa. Sejarah ilmu menurut perspektif Islam   juga   turut   dikemukakan   sebagai   alternatif   terhadap   sejarah   ilmu   daripada Barat.

INTEGRASI ILMU MENURUT EPISTEMOLOGI ISLAM

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674409760
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM50.00