• FIQH MUAMALAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Penulis:  Azman Ab Rahman

Harga: RM 32.00

ISBN: 978-967-440-332-4

Terbitan: 2017

Jumlah Halaman: 220  m/s

Buku Fiqh Muamalat Orang Kelainan Upaya (OKU) ini ialah siri keempat bagi Koleksi Fiqh OKU. Buku siri pertama ialah Fiqh Jenayah OKU (2014), siri kedua ialah Fiqh Ibadat OKU (2015) dan siri ketiga ialah Fiqh Munakahat OKU (2016). Buku Fiqh Muamalat Orang Kelainan Upaya (OKU) tertumpu kepada hukum-hakam jual beli, kontrak sewa, syarikat dan pelaburan (mudarabah), pinjaman (al-qard), gadaian (al-rahn), wasiat, simpanan (wadiah), tempahan (salam), pilihan (khiyar), wakalah, jaminan (kafalah) dan pawah (musaqah). Di samping itu, buku ini turut memuatkan isu-isu muamalat OKU termasuk perbincangan mengenai hubung kait muamalat dengan Maqasid Syariah dan aplikasi Maqasid Syariah dalam Fiqh Muamalat OKU. 

Azman Ab Rahman merupakan pensyarah kanan dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau bergiat aktif dalam penyelidikan dan penulisan, khususnya dalam bidang zakat dan fiqh kontemporari, selain penglibatan dalam pembentangan kertas kerja sama ada di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa.

FIQH MUAMALAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674403324
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM32.00


Produk Berkaitan

FIQH JENAYAH ORANG KELAINAN UPAYA OKU

FIQH JENAYAH ORANG KELAINAN UPAYA OKU

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Norakyairee Mohd Raus  I  Hussein 'Azeemi Ab..

RM20.00

FIQH IBADAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

FIQH IBADAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Zulkifli Mohamad Al-Bakri  I  Mohamad Naqib Hamd..

RM29.00

FIQH MUNAKAHAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) ~ SIRI KETIGA

FIQH MUNAKAHAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) ~ SIRI KETIGA

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Zulkifli Mohamad Al-Bakri  I  Mohamad Naqib Hamd..

RM32.00

ENSIKLOPEDIA PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA (SIRI 1)

ENSIKLOPEDIA PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA (SIRI 1)

Penulis:  Azman Ab Rahman Harga: RM 90.00 ISBN: 978-967-440-335-5 Terb..

RM90.00

KEWANGAN SOSIAL ISLAM: INOVASI KE ARAH PEMBANGUNAN UMMAH

KEWANGAN SOSIAL ISLAM: INOVASI KE ARAH PEMBANGUNAN UMMAH

Penulis:  Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Harga: RM 35.00 ISBN: 978-967-440-..

RM35.00

USIM CHANCELOR LECTURE 2017: CRITICAL SUCCESS AND FAILURE FACTOS IN THE ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY IN THE 21st CENTURY: AN INSIDER AND GLOBAL PERSPECTIVE
PENTAFSIRAN ASNAF ZAKAT DI MALAYSIA MENGIKUT MASA DAN TEMPAT

PENTAFSIRAN ASNAF ZAKAT DI MALAYSIA MENGIKUT MASA DAN TEMPAT

Penulis:  Hasanah Abd. Khafidz Harga: RM 35.00 ISBN: 978-967-440-356-0 ..

RM50.00

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

ISLAM & KEWARTAWANAN PEMBINGKAIAN BERITA AL HIJRAH

Penulis: Chamil Wariya, Mohd Yahya Mohamed Ariffin Harga: RM 38.00 ISBN: 9..

RM38.00

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

AT- TA'RUD WA AT- TARJIH FIL USUL

Penulis: Sadeq Dowelnor Abdel Qader, Setiawan Gunardi Harga: RM 25.00 ISBN:&nbs..

RM25.00

FILANTROFI MEMPERKASA KEWANGAN SOSIAL ISLAM

FILANTROFI MEMPERKASA KEWANGAN SOSIAL ISLAM

Penulis: Dziauddin Sharif, Rawi Nordin, Noormala Rabu Harga: RM 50.00 ISBN:&nbs..

RM50.00

CONTEMPORARY ISSUES AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE

CONTEMPORARY ISSUES AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE

Author: Abd Halim Mohd Noor, Mohamed Saladin Abdul Rasool, Fuadah Johari Price: RM ..

RM60.00

ISTILAH IBADAH DALAM BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM)

ISTILAH IBADAH DALAM BAHASA ISYARAT MALAYSIA (BIM)

Penulis : Nurul Asiah Faehah Muhammad, Adnan Mohamed Yusoff, Syar Meeze Mohd Rashid, Siti Ramna Kham..

RM32.00