Penulis: Fathullah Asni, Jasni Sulong

Harga: RM 38.00

ISBN: 978-967-440-661-5

Terbitan: 2019

Jum. Halaman: 200 m/s


Buku ini membincangkan kepentingan dan kaedah istinbat yang sesuai untuk penyeragaman fatwa di Malaysia. Di samping itu, penulisan ini juga menonjolkan elemen sejarah dan usaha pentadbiran agama ke arah penyeragaman hal ehwal fatwa sejak dari awal kedatangan Islam ke Malaysia. Menariknya, buku ini turut mengaplikasikan kaedah istinbat dalam isu-isu pindah milik harta yang merangkumi bidang wasiat, faraid, hibah, harta sepencarian dan wakaf. Isu-isu tersebut adalah berdasarkan kes sebenar yang berlaku di negeri-negeri di seluruh Malaysia. 

PENYERAGAMAN FATWA & KAEDAH PELAKSANAAN DALAM PINDAH MILIK HARTA

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674406615
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM38.00