• KAMUS MINI ZAKAT ARAB-MELAYU

Azman Ab. Rahman, Hamizul Abdul HAmid, Ahmad Husni Abd Rahman


Kamus MIni Zakat ini merupakan satu usaha untuk memudahkan parapengkaji, mail, pelajar dan masyarakat awam memahami istilah-istilah zakat secara sistematik dan tersusun. Pengetahuan dan pemahama terhadap istilah-istilah zakat dapat menjadi kunci kepada perbendaharaan ilmu fikah yang lebih luas. Pelbagai maklumat berbentuk istilah-istilah disusun secara rapi yang mengandungi konsep akat, jenis zakat, kaedah pengiraan zakat, kutipan dan agihan zakat dihuraikan dalam buku ini. Penyusunan buku ini juga mengikut susunan abjad Arab diikuti sebutan dan terjemahan dalam bahasa Melayu untuk memastikan istilah-istilah zakat yang dihuraikan lebih mudah difahami.

KAMUS MINI ZAKAT ARAB-MELAYU

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-431-4
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM28.00