• PENGURUSAN KEMARAHAN : PENGENALAN & LATIHAN

Author : Saedah A. Ghani / Rezki Perdani Sawai

Pages : 86 pages

Manusia mempunyai pelbagai emosi seperti gembira, ceria, teruja, sedih, marah, keliru dan bimbang yang perlu diketahui oleh kaunselor dalam usaha untuk membantu klien menangani masalah  mereka. Emosi yang sering menggangu manusia ialah marah. Emosi marah adalah salah satu jenis emosi yang berbentuk megatif jika dibiarkan tanpa kawalan. Buku ini membincangkan perkara-perkara asas tentang emosi dan pandangan Islam terhadap emosi. Manakala, bahagian kedua mengandungi latihan latihan secara praktis yang perlu dilakukan untuk mengurus emosi marah. Buku ini diharapkan dapat membantu mereka yang berada dalam profesion kaunseling dan kesihatan mental untuk mengendalikan kliean yang mempunyai maslah unutk mengawal kemarahan.

PENGURUSAN KEMARAHAN : PENGENALAN & LATIHAN

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-461-1
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM28.00