• DAKWAH ASKARI DI MALAYSIA

Author : Burhanuddin Jalal


Kesedaran untuk terus meninggikan syiar Islam dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tentunya mewarisi kesinambungan perjuangan Rasulillah, para sahabat dan juga para ilmuwan Islam terdahulu. Cabaran untuk meneruskan syiar Islam ini memang wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Idea dan usaha mengembangkan perkhidmatan agama sebagai organisasi dalam satu bentuk kor di bawah perkhidmatan ATM mula digerakkan. Di samping untuk mendekatkan anggota agama ke arah militirisation, terdapat faktor lain yang mendorong penubuhan Kor Agama Angktan Tentera Malaysia (KAGAT) dengan kadar segera sebagai usaha untuk merancang, menyelaras dan melaksanakan usaha-usaha dakwah Islamiah dan penghayatan Islam kepada semua pegawai dan anggota dalam ATM. Buku ini menorot perkembangan pengurusa hal ehwal Islam dalam ATM serta menyentuh usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh KAGAT.

DAKWAH ASKARI DI MALAYSIA

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 978-967-440-387-4
  • Kewujudan: Ada Stok
  • RM40.00