Penulis:  Azman Ab Rahman

Harga: RM 90.00

ISBN: 978-967-440-335-5

Terbitan: 2017

Jumlah Halaman: 196m/s

Buku Ensiklopedia Pengurusan Zakat Di Malaysia (Siri 1) ini memfokuskan tentang sistem pengurusan zakat di Malaysia. Bermula dengan sejarah penubuhan Majlis Agama Islam Negeri dan institusi yang diberikan mandat menguruskan sistem pentadbiran zakat sehingga kepada proses dan kaedah pembayaran dan permohonan bantuan zakat. Inisiatif ini diambil sebagai langkah bagi menyelesaikan kekeliruan mengenai isu kutipan dan agihan zakat khususnya dalam kalangan masyarakat awam yang melibatkan pengeluar dan penerima zakat. 

Bagi mencapai hasrat tersebut, buku bercorak ensiklopedia siri pertama yang komprehensif ini telah disusun dengan perbahasan kandungannya dibahagikan kepada 5 bab yang merangkumi Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, Selangor dan Wilayah Persekutuan. Fokus utama pembukuan ensiklopedia ini adalah untuk menyampaikan maklumat berkenaan pengurusan zakat di seluruh negeri di Malaysia. Setiap bab meliputi sejarah awal pengurusan zakat di setiap negeri; visi, misi, objektif dan slogan, struktur dan carta organisasi; statistik kutipan serta agihan zakat, dan sebagainya. Diharapkan ensiklopedia ini dapat dijadikan rujukan dan penjelasan kepada pelbagai kemusykilan tentang isu pengurusan zakat dan perkara yang berkaitan dengannya.

ENSIKLOPEDIA PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA (SIRI 1)

  • Jenama: Penerbit USIM
  • Kod Produk: 9789674403355
  • Kewujudan: Out Of Stock
  • RM90.00


Produk Berkaitan

KEENGGANAN MEMBAYAR ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF SYARAK DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA

KEENGGANAN MEMBAYAR ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF SYARAK DAN PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA

978-967-5295-66-9 AZMAN AB RAHMAN AMIRUDDIN MOHD SOBALI SYED MOHD NAJIB SYED OMAR ..

RM30.00

MODUL PENGURUSAN AMIL ZAKAT MALAYSIA

MODUL PENGURUSAN AMIL ZAKAT MALAYSIA

Penulis: Azman Bin Ab Rahman Harga: RM 30.00 ISBN: 978-967-440-060-6 Terbitan: 2014 ..

RM30.00

ENSIKLOPEDIA ASNAF DAN SKIM AGIHAN ZAKAT DI MALAYSIA

ENSIKLOPEDIA ASNAF DAN SKIM AGIHAN ZAKAT DI MALAYSIA

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Hasanah Abd Khafidz Harga: RM 38.00 ISBN:&nbs..

RM38.00

EKSKLUSIF ZAKAT PENDAPATAN DAN KAEDAH PENGIRAAN

EKSKLUSIF ZAKAT PENDAPATAN DAN KAEDAH PENGIRAAN

Penulis: Mohd Faisol Ibrahim Harga: RM 35.00 ISBN: 978-967-440-135-1 Terbit..

RM35.00

NIZAM IDARAH AZ-ZAKAT FI MALIZIYA WA TATBIQATUHA FI HAIAH AZ-ZAKAT

NIZAM IDARAH AZ-ZAKAT FI MALIZIYA WA TATBIQATUHA FI HAIAH AZ-ZAKAT

Penulis: Azman Ab Rahman Sulaiman Harga: RM 55.00 ISBN: 978-967-440-266-6 Terbitan: 2..

RM55.00

KEDUDUKAN ASNAF AR-RIQAB SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DI MALAYSIA

KEDUDUKAN ASNAF AR-RIQAB SEBAGAI PENERIMA ZAKAT DI MALAYSIA

Penulis: Azman Ab Rahman  I  Arief Salleh Rosman  I  Ahmad Wifaq Mokhtar ..

RM25.00

FIQH MUAMALAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

FIQH MUAMALAT ORANG KELAINAN UPAYA (OKU)

Penulis:  Azman Ab Rahman Harga: RM 32.00 ISBN: 978-967-440-332-4 Terb..

RM32.00

KEWANGAN SOSIAL ISLAM: INOVASI KE ARAH PEMBANGUNAN UMMAH

KEWANGAN SOSIAL ISLAM: INOVASI KE ARAH PEMBANGUNAN UMMAH

Penulis:  Dr. Muhammad Ridhwan Ab. Aziz Harga: RM 35.00 ISBN: 978-967-440-..

RM35.00

USIM CHANCELOR LECTURE 2017: CRITICAL SUCCESS AND FAILURE FACTOS IN THE ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY IN THE 21st CENTURY: AN INSIDER AND GLOBAL PERSPECTIVE
PENTAFSIRAN ASNAF ZAKAT DI MALAYSIA MENGIKUT MASA DAN TEMPAT

PENTAFSIRAN ASNAF ZAKAT DI MALAYSIA MENGIKUT MASA DAN TEMPAT

Penulis:  Hasanah Abd. Khafidz Harga: RM 35.00 ISBN: 978-967-440-356-0 ..

RM50.00

FILANTROFI MEMPERKASA KEWANGAN SOSIAL ISLAM

FILANTROFI MEMPERKASA KEWANGAN SOSIAL ISLAM

Penulis: Dziauddin Sharif, Rawi Nordin, Noormala Rabu Harga: RM 50.00 ISBN:&nbs..

RM50.00

CONTEMPORARY ISSUES AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE

CONTEMPORARY ISSUES AND DEVELOPMENT IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE

Author: Abd Halim Mohd Noor, Mohamed Saladin Abdul Rasool, Fuadah Johari Price: RM ..

RM60.00