About Us

Penerbit USIM merupakan penerbit buku ilmiah universiti yang bernaung di bawah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM). Menerbitkan buku dalam pelbagai bidang seperti sosial sains, syariah dan undang-undang, perubatan, Quran & sunah serta sains dan teknologi. Menariknya buku-buku Penerbit USIM merupakan integrasi antara ilmu akli dan naqli.